شرکت نوشین شهد گلسان توس(شادیران)بزرگ ترین تولید کننده نبات صنعتی در شرق کشور…

آدرس:خراسان رضوی-شهرستان چناران-شهرک صنعتی چناران ، فـاز دو - دانش 3 - سمت چپ قطعه سوم

همراه : 09151211811

تلفن :05146188466

golsantoos@gmail.com